Ontstaan

Een paar enthousiastelingen wilden wel eens een nieuwe activiteit in het dorp Blije. Na afloop van een laatste gezellige dansavond werd een eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een shantykoor. Er waren meteen zo’n 43 liefhebbers die aangaven hier wel wat voor te voelen.
Douwe v/d Wey, Bindert Verbeek, Hendrik Kroes en Fedde de Graaf nodigden als voorlopig bestuur van shantykoor Windkracht 11 de liefhebbers uit het dorp met hun partners uit voor een optreden van het shantykoor de Skifeartsjongers uit Garyp. Op deze avond zou worden uitgelegd wat een shantykoor is en welke liederen ze zingen.
Dit optreden gaf de doorslag en op de officiële oprichtingsvergadering op 7 juni 1996 werd besloten in september met de repetities te beginnen in het gebouw ús Honk. De oefenavond zou de woensdagavond worden. Er was ondertussen een accordeonist gevonden die het koor zou willen begeleiden, Piet Donkerbroek uit Hallum.
Het enige wat nog moest gebeuren was een passende naam voor het koor te bedenken. Eeltje Tjalling de Jong bedacht ”De Slykstappers” en zo is het begonnen…..


Hoogtepunten

Het eerste concert werd verzorgd op zaterdag 11 januari 1997. Na 4 maanden repeteren werd er voor een overvolle zaal in dorpsgebouw de Soos voor het eerst opgetreden. Het concert zou uitgroeien tot een jaarlijkse traditie, waar steeds het nieuwe repertoire van het koor wordt gepresenteerd.
Het toen nog beperkte aantal nummers werd door Jan Fennema als speaker op voortreffelijk wijze en met veel humor aangekondigd, zodat er een avondvullend programma ontstond
Dit was de start van een groot aantal optredens die zeker in herinnering van de koorleden zullen blijven. Er werd opgetreden in dorpshuizen, feesttenten, verzorgingstehuizen, op familie en personeelsfeesten en op markten en braderieën. Toch zijn er wel enkele speciale hoogtepunten geweest in het bestaan van het koor.
Nieuwe accordeonist. Germ Kuipers uit Wergea komt de vacature van accordeonist opvullen en is vanaf dan geen moment meer weg te denken bij het koor.
Sail Amsterdam in 2000. Een geweldig evenement waar wij met vele andere koren een aantal optredens mochten verzorgen. Naast de officiële optredens werd er spontaan tussen het publiek gezongen dat het een lieve lust was. Een geweldige reis mede door de entourage in Amsterdam.
Mkz benefiet concert. Er werd in Heeg een benefietconcert voor de boeren die slachtoffer waren van de mkz gehouden. Er waren vele artiesten (36 acts in 3 zalen) die daar hun medewerking aan gaven. De Slykstappers hadden in de persoon van Jan Fennema een speciaal mkz lied geschreven en brachten dat op het hoofdpodium ten gehore. Daarnaast werden er nog enige optredens verzorgd.
Opname eerste CD. In de eigen oefenruimte werd o.l.v. Koen onze eerste CD opgenomen. Joost van Son is aangetrokken om als gastdirigent de opnames te ondersteunen, het begin van een langere samenwerking. Een hele gebeurtenis met al die kabels en microfoons. Toch werd het in onze ogen een prima CD waar het enthousiasme vanaf straalt. De CD werd gepresenteerd op het eerste lustrum, een geweldige happening in het centrum van Blije, met de Slykstappers, de Skipfeartsjongers, de Fair Maidens, countryline dansers, ielrikkers en de demonstraties van oude werktuigen en gereedschappen.
Elfstedenwandeltocht. De Slykstappers hebben vanaf de oprichting bijgedragen aan het verlichten van het voorlaatste traject van de elfstedenwandelroute. Meestal waren ze de vrijdag na Hemelvaart present in Burdaard om daar de wandelaars toe te zingen. Het was steeds een gezellig gebeuren daar aan de Dokkumer Ee.
Reis naar Polen. Misschien wel het hoogtepunt in het bestaan van het koor. Het bezoek dat in het kader van een gemeentelijke uitwisseling werd gebracht aan Nowe Miasto in Polen. Logeren bij de vriendelijke gastgezinnen, de concerten, de reis zelf en het afsluitende openluchtfeest, geweldig.
Opname tweede CD. In tegenstelling tot de eerste dit maal in heuse studio. Apres midi in Burgum. Enkele zaterdagen wordt er aan de opnames gewerkt en het resultaat is een CD met Ierse invloeden getiteld Stoarm. De CD wordt deze keer gepresenteerd aan een groot publiek in de sporthal in Ferwerd m.m.v. de Ierse folkgroep Irish Stew. Een succes, waarbij de opbrengst van de avond naar het Ronald Mc Donalds huis in Leeuwarden gaat.
Commercial voor omrop Fryslân. We maken geluid en beeldopnames. Een hele gebeurtenis. Het resultaat een reclame filmpje dat regelmatig door de omrop wordt uitgezonden in de reclameblokken voor en na het nieuws.
Het 10 jarig bestaan. Het tweede lustrum in 2006 werd gevierd met een intiem concert in het kerkje van Bornwird, samen met Joost en Els (La Strada). Het eigenlijke jubileumfeest vond plaats in de feesttent in Blije waar samen met o.a. de Graham Lowlanders voor een groot publiek een spetterend optreden werd gegeven.
Alle optredens in verzorgings- en bejaardentehuizen. Steeds een enorm dankbaar publiek.
De jaarlijkse uitstapjes van het koor, altijd weer gezellig en memorabel. Er gebeurt altijd iets wat niet gepland is!
Kortom een aaneenschakeling van hoogtepunten!